Menu Close

Cadru Legislativ:

 
 

La data de 12 ianuarie 2019 a intrat în vigoare Legea nr. 362/2018 privind asigurarea unui nivel comun ridicat de securitate a rețelelor și sistemelor informatic e. Legea transpune în legislația națională în totalitate prevederile Directivei (UE) 2016/1148 a Parlamentului European și a Consiliului din 6 iulie 2016, cunoscută ca Directiva NIS.
În conformitate cu prevederile legii, operatorii de servicii esenţiale (OSE) au obligația de a implementa măsuri tehnice și organizatorice adecvate și proporționale pentru îndeplinirea cerințelor minime de securitate cibernetică, dar și pentru prevenirea și minimizarea impactului incidentelor care afectează securitatea rețelelor și a sistemelor informatice utilizate pentru furnizarea serviciului esențiale furnizat.

Despre CYMED