Menu Close

Servicii:

Definirea politicilor și procedurilor ce guvernează modul în care organizația adresează securitatea reţelelor și sistemelor informatice.
Identificarea, adresarea și înțelegerea riscurilor de securitate și stabilirea modului în care organizația adresează managementul riscurilor.
Identificarea și gestionarea tuturor sistemelor și serviciilor necesare pentru furnizarea serviciilor esențiale.
Identificarea și gestionarea riscurilor de securitate cibernetică generate de terți.
Audit de securitate cibernetică în conformitate cu Legea 362/2018.

CYMED Consult

CYMED Implant

CYMED Transplant

CYMED Audit