Menu Close

CYMED Audit

 
 

 

Analiza încadrării în categoria Operatorilor de servicii esențiale, conform prevederilor legii și a normelor tehnice ce vor fi publicate și notificarea CERT-RO în vederea înscrierii în Registrul operatorilor de servicii esențiale.
Evaluarea situației curente a sistemului informatic și realizarea unei analize pentru a stabili măsurile tehnice care trebuie implementate.
Realizarea unui audit de securitate, prevăzut de Legea nr. 362/2018, prin care să se valideze implementarea măsurilor minime de securitate.
CYMED este auditor de securitate cibernetica, atestat DNSC

Cymed Consult
AUDIT
Cymed Consult