Menu Close

CYMED Consult

 
 

 

Analiza încadrării în categoria Operatorilor de servicii esențiale, conform prevederilor legii și a normelor tehnice ce vor fi publicate și notificarea CERT-RO în vederea înscrierii în Registrul operatorilor de servicii esențiale.
Evaluarea situației curente a sistemului informatic și realizarea unei analize pentru a stabili măsurile tehnice care trebuie implementate.
Realizarea unei evaluări de securitate prin care să se identifice principalele măsuri de securitate cibernetică necesare a fi implementate în vederea îndeplinirii prevederilor legale.

CONSULT
Cymed Consult